11 สิ่งที่คุณจะเห็นได้เฉพาะในจอร์เจีย

  1. โบสถ์บนเสาหิน Katskhi Pillar

ตั้งอยู่บนความสูง 40 เมตรใกล้เมือง Chiatura ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อศตวรรษที่ 8-9 แต่น่าเสียดายที่โบสถ์แห่งนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นเยี่ยมชม

2.โบราณสถานแห่งเมือง Mtskheta

สถานที่ลึกลับแห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์รวมทางจิตใจของจอร์เจีย เป็นเมืองหลวงเก่า และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO สร้างเสร็จเมื่อราวศตวรรษที่ 4

  1. วิหารจวารี Jvari Monastery

เป็นวิหารสำคัญท่ามกลางวิวธรรมชาติที่สวยงาม วิหารแห่งนี้ถูกสร้างในหลายยุคภายใต้สถาปัตยกรรมที่มีความแตกต่างกันตามยุคต่างๆ ท่ามกลางวิหารจะเห็นแม่น้ำสองสาย คือ Mtskheta และ Mtkvari

4.นครถ้ำวาร์ดเซีย (Vardzia)

นครถ้ำวาร์ดเซียตั้งอยู่บนหน้าผาความยาวประมาณ 500 เมตร สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งล้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

5.ป้อมปราการขุนนาง Uplistsikhe

สถานที่เก่าแก่อีกที่หนึ่งของจอร์เจีย เป็นเมืองเก่าที่ถูกสร้างโดนการขุดเจาะหิน คาดว่ามีจำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ประมาณ 20,000 คน

6.ทะเลสาป Udziro

หนึ่งในวิวที่สวยที่สุดของจอร์เจีย ทะเลสาบที่ตั้งท่ามกลางภูเขา Racha ใช้เวลาถึง 2 วันในการเดินเข้าถึงทะเลสาบแห่งนี้ และยังสามารถเที่ยวได้แค่ช่วง Summer ของปีเท่านั้น

7.กลุ่มปราสาท Ananuri Fortified

ปราสาทและโบสถ์สร้างในศตวรรษที่ 13 และถูกใช้จนถึงศตวรรษที่ 19

8.โรงละคร Paliashvili Opera House

โรงละครแห่งนี้เปิดใช้ในปี 1851 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบยุโรปตะวันออก

9.หมู่บ้าน Gadachrili Gora

หมู่บ้านยุคเก่าแห่งนี้เชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ผลิตไวน์เป็นที่แรกของโลกเมื่อประมาณ 8000 ปีก่อน

10.อนุสาวรีย์สนธิสัญญา Georgievsk

อนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกสร้างเมื่อปี 1983 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสนธิสัญญาระหว่างจอร์เจียและสหภาพโซเวียต

กระเช้าลอยฟ้า

11.กระเช้าลอยฟ้า Chiatura

เมือง Chiatura เมื่อช่วงปี 1800 เป็นเหมืองแร่ นักขุดแร่จะใช้รถกระเช้าในการขนถ่ายแร่ที่ขุดมาได้ ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้รถกระเช้าถึงแม้จะไม่มีการขุดแร่แล้ว

 

 

Cr: 11 Things You Can Only See in Georgia (nationalgeographic.com)

https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/asia/georgia/sponsor-content-only-in-georgia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *